+48 71 373 94 39

Laboratorium
Grafologiczne
i Badań Dokumentów

Firma rodzinna
założona w 1997 roku

Grafizm


jest śladem psychomotoryki człowieka
GRAFOLOG.PL GRAFOLOG.PL GRAFOLOG.PL GRAFOLOG.PL

Laboratorium Grafologiczne
i Badań Dokumentów

Jest to firma rodzinna założona w marcu 1997 roku przez Jerzego Frąszczaka, wykonawcy około 10.000 opinii dla organów ścigania (między innymi: policji, prokuratur), sądów na terenie całego kraju i zagranicy, przedsiębiorstw i podmiotów prywatnych oraz autora publikacji dotyczących badań pisma ręcznego i podpisów w ujęciu kryminalistycznym, jak również identyfikacji technik poligraficznych w oparciu o analizę druku.

W Laboratorium pracuje kilku ekspertów (biegłych sądowych) oraz ich asystentów. Wykonuje się tu opinie, udziela konsultacji i prowadzi szkolenia.

Opracowywane są także własne metody badawcze obejmujące różnorakie zagadnienia grafologiczne oraz związane z analizowanymi dokumentami, jak również przeprowadzane są ekspertyzy kryminalistyczne. Wyniki badań służą jako materiał do publikacji i przygotowywania wystąpień na konferencjach naukowych.

Poproś o konsultację

Zakresy działalności

Badania porównawcze

Laboratorium zajmuje się porównawczymi badaniami identyfikacyjnymi pisma ręcznego, podpisów i grifonaży (podświadomie kreślone formy graficzne, np. rysunki), pisma maszynowego i odcisków pieczątek, jak również zagadnieniem ciągłości cyklu edycyjnego wypowiedzi pisanej i określaniem czasu powstania dokumentów w oparciu między innymi o analizę charakterystycznych cech śladu graficznego powstałego w poszczególnych okresach życia danego człowieka.

Analiza dokumentów

I. Kryminalistyczna analiza dokumentów

Obejmuje ona badania dotyczące autentyczności dokumentów oraz sposobów ich fałszowania (tu: przerobienia i podrobienia, jak również dokumenty podpisane in blanco). Dokumenty drukowane są analizowane w aspekcie zgodności z wzorcem (tu: zgodność z projektem graficznym, technikami poligraficznymi, jakie zastosowano do ich wykonania), zaś dokumenty powielane rozpatrywane są przede wszystkim pod kątem rzetelności odzwierciedlenia oryginału (tu: ewentualność montażu obrazów graficznych pochodzących z różnych dokumentów).

II. Humanistyczna analiza dokumentów

Działalność z tego zakresu polega na wykonywaniu opracowań dotyczących interpretacji zebranych informacji o autorze i wykonawcy na podstawie analizy ich wypowiedzi pisemnej. Obok warstwy językowej badana jest również forma graficzna wypowiedzi.

Badania identyfikujące

W przypadku pisma ręcznego, podpisów i grifonaży przeprowadzamy badania cech zachowań nawykowych, które charakteryzują daną osobę. Opracowane katalogi cech charakterystycznych są podstawą między innymi do określania płci, wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu itp.

Pismo maszynowe, wydruki komputerowe oraz wypowiedzi zamieszczane w internecie analizowane są pod kątem warstwy językowej, jak również ich formy. Na postawie wyodrębnionych zespołów cech formułowane są wnioski dotyczące środowiska i języka osobniczego danego autora wypowiedzi oraz jego wiedzy i umiejętności w tworzeniu dokumentu (oceniany jest stopień sprawności i poprawności językowej, umiejętności posługiwania się urządzeniem do pisania oraz znajomość redakcji tekstu itp.).

Dokumenty elektroniczne

W przypadku dokumentów elektronicznych zapisanych na nośnikach cyfrowych w Laboratorium przeprowadzamy analizy dotyczące wiedzy i umiejętności ich wykonawcy w zakresie programów graficznych, edytorów tekstu, posługiwania się internetem, komputerem, skanerem, drukarką itp., jak również badamy indywidualne przyzwyczajenia językowe i redakcyjne.

Działalność badawcza

Placówka zajmuje się opracowywaniem nowych metod badawczych oraz działalnością wydawniczą (tu: artykuły i prezentacje wyników na sympozjach oraz zjazdach naukowych). Udzielane są konsultacje placówkom naukowym, instytucjom państwowym i prywatnym.

Opracowania naukowe

Jerzy Frąszczak jest współautorem SŁOWNIKA TERMINÓW PISMOZNAWCZYCH, a także autorem referatów wygłaszanych na Sympozjach Badań Pisma oraz artykułów prasowych na temat opinii grafologicznych i z zakresu identyfikacji druku. Przeprowadzał również badania identyfikacyjne tekstów literackich dla Ossolineum. W Laboratorium pod jego kierunkiem dokonywano analiz dotyczących wypowiedzi pisemnych uczniów dla Instytutu Badań Edukacyjnych.

Proces sądowy

Przy zastosowaniu unikatowej metody wypracowanej i stosowanej tylko w naszym Laboratorium wszechstronnie przygotowujemy strony do uczestnictwa w procesie sądowym z zakresu komparatystycznych badań pisma ręcznego, kryminalistycznych badań dokumentów i innych zagadnień związanych z opinią biegłego.

Szkolenia

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, które przygotowują do właściwego zabezpieczania dowodowych materiałów oraz pobierania materiałów porównawczych do analiz. Uczestnikom szkoleń przekazywana jest niezbędna wiedza dotycząca badań pisma i metod jego analiz. Oferujemy także szkolenia dla instytucji państwowych i prywatnych z zakresu badania autentyczności i wykrywania fałszerstw dokumentów (w tym dokumentów tożsamości), jak również środków płatniczych.

Ciekawostki

Przykłady znaczków i banknotów o historycznej wartości, które były przedmiotem badań w Laboratorium w aspekcie ich autentyczności.
Rzeczpospolita Solidarna

Rzeczpospolita Solidarna

Niezależny Bank Polski. Fundusz NBP przeznaczony jest na działalność niezależną. Warszawa, 16 czerwca 1983r.

Close

Rzeczpospolita Solidarna

banknot
Solidarność

Solidarność

PORTRET NIEZNANEGO MĘŻCZYZNY Z WĄSEM druga połowa XXw. Poczta 80'

Close

Solidarność

znaczek
The Soviet Union of Eurasia

The Soviet Union of Eurasia

NKWD &  UB Bank. Banknot "jeden pierdol".

Close

The Soviet Union of Eurasia

banknot
Poczta Solidarności Walczącej

Poczta Solidarności Walczącej

Jan Paweł II
II PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY, Wrocław 1983

Close

Poczta Solidarności Walczącej

znaczek
Stefan Kardynał Wyszyński

Stefan Kardynał Wyszyński

Prymas Tysiąclecia. Poczta Solidarności Walczącej. Wrocław 1983r.

Close

Stefan Kardynał Wyszyński

znaczek
Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Warszawa, 13 maja 1982r.

Close

Narodowy Bank Polski

banknot
Karol Modzelewski

Karol Modzelewski

Poczta Solidarność. Wolność więzionym za przekonania.

Close

Karol Modzelewski

znaczek
Marek Edelman

Marek Edelman

Z-ca Komendanta ŻOB, ostatni żyjący przywódca Powstania. W HOŁDZIE OFIAROM HOLOCAUSTU w 45 rocznicę wykonała SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA.

Close

Marek Edelman

znaczek
Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko

Kaznodzieja Chrystusa i Solidarności. Zamęczony za Prawdę i Godność Człowieka. Poczta Solidarność.

Close

Jerzy Popiełuszko

znaczek
NOBEL ’83 Lech Wałęsa

NOBEL ’83 Lech Wałęsa

Narodowy Bank Polski. Międzyzakładowa Struktura Solidarności.
Warszawa, 31 sierpnia 1983r.

Close

NOBEL ’83 Lech Wałęsa

banknot
Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1983. Poczta Solidarność.

Close

Lech Wałęsa

znaczek
Św. Jerzy

Św. Jerzy

ŚW. JERZY O NIEPODLEGŁOŚĆ UKRAINY PROSIMY CIEBIE PATRONIE NASZ. Poczta Solidarności Walczącej 1985.

Close

Św. Jerzy

znaczek
“Królowa Polski”

“Królowa Polski”

PROSIMY CIĘ KRÓLOWO POLSKI O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY. Poczta Solidarności Walczącej. Wrocław 1985.

Close

“Królowa Polski”

znaczek

Co nas wyróżnia?

Firma z tradycją rodzinną

1

40 lat
doświadczenia

2

Wysoka skuteczność działań

3

Gotowość na wyzwania

4

Troska o klienta

5

Uznanie w branży

6

Nasza galeria

Co Klienci sądzą o nas?

„Dziękuję, że miałam przyjemność spotkać Panów na swojej drodze 🙂 Wykonaliście bardzo ciężką pracę! Mój tata już jest bardzo szczęśliwy i dumny, że słowa,  które powiedział okazały się prawdą i zostały potwierdzone przez PANÓW.”

Joanna N. Bardo

„Sporządzona przez Państwa ekspertyza została bezdyskusyjnie potwierdzona przez biegłego sądowego w trakcie dochodzenia prokuratury. Serdecznie gratuluję i jeszcze raz bardzo dziękuję za świetną ekspertyzę. Pokazuję ją wszystkim i robi dużą furorę oraz reklamę Państwa usług. Najlepszą reklamę zawsze robi zadowolony klient. Z przyjemnością będę polecać Państwa firmę. Życzę dalszych sukcesów.”

Anna K. Szczecin

„Szanowny Panie, nie wiem jak mam Panu dziękować za okazaną mi pomoc. Problem z niemożliwością wydania tego utworu trwa od śmierci Autora. W każdym razie jeżeli na Świecie ktoś może bogatszy ode mnie będzie miał problem to będę Państwa reklamował. To niewiele, ale z serca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.”

Dominik P.

Formularz zapytania

Kontakt

ul. Jaźwińska 7
54-063 Wrocław
Adres do korespondencji:
ul.Gwarecka 21/19
54-143 Wrocław
(71) 373 94 39
(+48) 601 77 41 75
(+48) 603 20 13 79
fax: (71) 373 94 39
jerzy.fraszczak@grafolog.pl